Marketing Strategie

Zonder een heldere marketing strategie is een organisatie stuurloos. Een strategisch marketing plan is de fundering en wegwijzer voor elke organisatie en een onontbeerlijke voorwaarde voor groei. Basis en vertrekpunt van een strategisch marketing plan zijn de organisatie doelen en een heldere interne- en externe analyse (SWOT) op basis waarvan de belangrijkste uitdagingen worden vastgesteld. De waarde propositie, of wel het aanbod voor een specifieke doelgroep,  wordt uitgewerkt waarbij de identiteit van de organisatie en de merkwaarden belangrijke factoren zijn.

Essentieel bij het vaststellen van de propositie zijn aspecten van onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie en relevantie voor de doelgroep, of wel, voor welke specifieke behoefte, wens, of dilemma biedt deze propositie een oplossing?

Op basis van een gevalideerde propositie wordt uitgewerkt hoe de verschillende marketing instrumenten dienen te worden ingezet om de beoogde doelen te realiseren.
Met Cimarron Marketing Advies kan ik u ondersteunen bij het ontwikkelen of optimaliseren van uw strategisch marketing plan en, indien gewenst, ook de implementatie voor u verzorgen. Geïnteresseerd om hierover door te praten? Neem contact op!